Section1
Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego na Pikniku Naukowym
Wszystkie Prowadząca audycję Hanna Maria Giza oraz jej goście: dr Maksymilian Opolski i dr hab. Janusz Trzebicki Foto: Grzegorz Śledź / PR2