Section1
Inauguracja "Nowej Tradycji" 2016
Wszystkie Zofia Wydro z Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki Foto: Grzegorz Śledź / PR2