Section1
"Muzyka na wodzie" przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie "Muzyka na wodzie" Haendela przed Płytowym Trybunałem Foto: Grzegorz Śledź/PR2