Section1
Europejskie Forum Radiowe
Wszystkie Patrick Hannon, Prezes WorldDab, Wiceprezes ds. Rozwoju Korporacyjnego w Frontier Silicon Foto: IAR/Łukasz Kowalski