Section1
Wręczenie nagród dla twórców najlepszych słuchowisk
Wszystkie Michał Komar (wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), Małgorzata Małaszko, Liliana Bardijewska Foto: Grzegorz Śledź/PR2