Section1
Tak powstawała "Lilla Weneda"
Wszystkie Eliza Rycembel Foto: Grzegorz Śledź/PR2