Section1
Magda Umer i Bogdan Hołownia u Kisiela
Wszystkie Bogdan Hołownia, Magda Umer i Jerzy Kisielewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2