Section1
Joanna Trzepiecińska czyta biografię Zapolskiej
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2