Section1
Carl Maria von Weber przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie słuchaczka Płytowego Trybunału Dwójki i Krzysztof Dziuba Foto: Grzegorz Śledź/PR2