Section1
Opowieść o Erwinie Axerze w stulecie urodzin
Wszystkie Marta Lipińska, Joanna Szczepkowska i Artur Tyszkiewicz Foto: Grzegorz Śledź/PR2