Section1
Franz Schubert przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Dorota Kozińska, Kacper Miklaszewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2