Section1
Tak powstawały "Cudze meble"
Wszystkie Elżbieta Kępińska Foto: Grzegorz Śledź/PR2