Section1
Płytowy Trybunał słucha III Symfonii Szymanowskiego
Wszystkie Wojciech Michniewski, Jacek Hawryluk Foto: Grzegorz Śledź/PR2