Section1
Płytowy Trybunał ocenia koncert George'a Gershwina
Wszystkie Dorota Kozińska, Jacek Hawryluk, Krzysztof Herdzin i Andrzej Sułek Foto: Grzegorz Śledź/PR2