Section1
Grzegorz Piątek opowiada o Stefanie Starzyńskim
Wszystkie Grzegorz Piątek i Jerzy Kisielewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2