Section1
Płytowy Trybunał Dwójki przesłuchuje Karłowicza
Wszystkie Dorota Kozińska i Kacper Miklaszewski Foto: Wojciech Kusiński/PR