Section1
Grzegorz Damięcki czyta "Niepocieszonego" Ishiguro
Wszystkie Grzegorz Damięcki Foto: Wojciech Kusiński/PR