Section1
Konferencja prasowa przed festiwalem "Chopin i jego Europa"
Wszystkie Stanisław Leszczyński Foto: Wojciech Kusiński/PR