Section1
Szymon Kuśmider czyta "Tajnego agenta"
Wszystkie Szymon Kuśmider Foto: Wojciech Kusiński/PR