Section1
"Suity wiolonczelowe" Bacha przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Jacek Hawryluk, Dorota Kozińska i Kacper Miklaszewski Foto: Piotr Piorun/PR