Section1
Grzegorz Malecki czyta "Sowę córkę piekarza" Marka Hłaski
Wszystkie Grzegorz Małecki Foto: Wojciech Kusiński/PR