Section1
Początki Polskiego Radia. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
Wszystkie Polska Wytwórnia Radjotechniczna "Radjo-Jar", 1929 r. Foto: Biblioteka Narodowa w Warszawie/Polona.pl