Section1
Jubileuszowa "Duża Czarna". 500. wydanie
Wszystkie Przemysław Psikuta Foto: Wojciech Kusiński/PR2