Section1
Mazurki op. 24 Chopina przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Od lewej: Andrzej Sułek, Kacper Miklaszewski, Jacek Hawryluk, Karol Radziwonowicz Foto: PR2/Piotr Piotrun