Section1
Mazurek słucha Waldemara "Majora" Fydrycha
Wszystkie Robert Mazurek Foto: PR/Wojciech Kusiński