Section1
VIII Symfonia Schuberta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Jury Płytowego Trybunału Dwójki Foto: PR2/Wojciech Kusiński