Section1
Szostakowicz przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Marek Bracha (Płytowy Trybunał Dwójki) Foto: Wojciech Kusiński/PR