Section1
Koncert "Potrójny" Beethovena przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Jury Płytowego Trybunału Dwójki Foto: PR/Wojciech Kusiński