Section1
39. Symfonia Es-dur Mozarta przed Trybunałem
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Wojciech Kusiński/PR