Section1
Obrady nad chopinowską "Sonatą wiolonczelową g-moll"
Wszystkie Marek Bracha Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio