Section1
"Lukrecja". Jerzy Fryderyk Haendel i jego kantata
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio