Section1
Liederkreis op. 39. W poszukiwaniu najdoskonalszego wykonania
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Wojciech Kusiński/PR