Section1
Obrady Płytowego Trybunały Dwójki - "Łaskawość Tytusa"
Wszystkie Janusz Graczyk za radiową konsoletą Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio