Section1
Stanisław Mikke
Wszystkie Stanisław Mikke, Tobruk, listopad 2006. Foto: