Section1
Instytut Literacki w "Pamięci Świata" (galeria)
Wszystkie Tablica pamiątkowa poświęcona Jerzemu Giedroyciowi. Foto: fot: Andrzej Mietkowski