Section1
Quintet Wojciecha Mazolewskiego w Dwójce
Wszystkie Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk (z prawej) Foto: Wojciech A.Jurzyk/PR