Section1
Zbigniew Makowski
Wszystkie Zbigniew Makowski, "Ogród czerwony", 1962-1965 r., 106x113 cm, olej/dykta. Praca w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Foto: dzięki uprzejmości Płockiej Galerii Sztuki