Section1
"A co mi to wnosi?", czyli teatr w anegdocie
Wszystkie Jerzy Gruza i Bohdan Łazuka Foto: Grzegorz Śledź/PR