Section1
Te wstrętne lektury – galeria
Wszystkie Krzysztof Gosztyła, dr Izabela Winiarska, prof. Henryk Samsonowicz, red.Hanna Maria Giza, dr Marek Janicki, Jarosław Górski Foto: Grzegorz Śledź/PR2