Section1
"Te wstrętne lektury" - "Gloria victis"
Wszystkie Uczniowie uczestniczący w dyskusji Foto: Grzegorz Śledź/PR2