Section1
Kwadrofonik i goście grają Reicha
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR