Section1
Andrzej Jakimowski w Dwójce
Wszystkie Anna Fuksiewicz i Andrzej Jakimowski Foto: Grzegorz Śledź