Section1
Muzyka Źródeł: Beskid Żywiecki
Wszystkie Józefa i Zofia Sordyl, Muzyka Źródeł: Beskid Żywiecki, 16. Festiwal Folkowy Polskiego Radia "Nowa Tradycja", 16 maja 2013. Foto: Grzegorz Śledź/PR2