Section1
"Nowa Tradycja" 2013: dzień pierwszy Konkursu (17 maja, piątek)
Wszystkie Jurorzy Konkursu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja": Maria Baliszewska, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Kuba Borysiak, Tomasz Janas. Foto: Grzegorz Śledź/PR2