Section1
W Dwójce raźniej z Ryszardem Bugajskim
Wszystkie Ryszard Bugajski Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2