Section1
Andrzejki Andrzeja Chłopeckiego
Wszystkie Beata Chłopecka, wdowa po Andrzeju Foto: Grzegorz Śledź / PR2