Section1
Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
Wszystkie Minutą ciszy uczcili pamięć powstańców uczestnicy głównych uroczystości przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Foto: PAP/Tomasz Gzell