Section1
Edward Pałłasz w Dwójce
Wszystkie Beata Stylińska Foto: Grzegorz Śledź/PR2