Section1
Spotkanie z Mariuszem Kwietniem
Wszystkie Mariusz Kwiecień i Jacek Hawryluk Foto: Grzegorz Śledź/PR2