Section1
Koncert wiolonczelowy Dvořáka przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Obrady Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio